Avís legal

Illes Balears Film Festivals, coordinadora de festivals i mostres de cinema de les Illes Balears en la seva condició de titular i responsable del lloc web, i en compliment amb el que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posa a la disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general:


Illes Balears Film Festivals està domiciliada en: C/ Simó Ballester 5 – 1r B, 07011 Palma.


Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a aquestes pàgines, a la informació que aquestes contenen o als productes i serveis oferts, els usuaris poden dirigir-se a la següent adreça:


Illes Balears Film Festivals

C/ Simó Ballester 5 – 1r B

07011 Palma

illesbalearsfilmfestivals@gmail.comCondicions d’ús


La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:


La publicació digital de Illes Balears Film Festivals té com a objectiu facilitar als nostres clients, i al públic en general, la informació relativa a l’empresa i als productes i serveis que s’ofereixen.


Illes Balears Film Festivals no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda en la publicació digital. Illes Balears Film Festivals no assumeix cap responsabilitat derivada de la implicació de terceres parts en els continguts recollits en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines. Illes Balears Film Festivals no es responsabilitza de cap mal o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que aquest contingui.


Illes Balears Film Festivals és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin. S’exclouen els drets sobre els productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i que, com a tals, reconeix Illes Balears Film Festivals. Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense que Illes Balears Film Festivals atorgui el seu consentiment per escrit.


Illes Balears Film Festivals respectarà escrupolosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportats pels usuaris de la publicació digital, en compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i, entre altres, d’allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


El correu electrònic no es considerarà un mitjà vàlid a l’efecte de presentació de reclamacions. Per a aquest fi és necessari dirigir-se al servei d’atenció al client de Illes Balears Film Festivals, que indicarà en cada cas el procés a seguir. Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines —ja siguin comentaris, suggeriments, idees, etc.— es considerarà cedida a Illes Balears Film Festivals de manera gratuïta. No ha d’enviar-se informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.


Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de Illes Balears Film Festivals són marques registrades dels seus respectius propietaris i consegüentment les reconeix Illes Balears Film Festivals. Apareixen en aquesta publicació digital a l’efecte de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.


Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació únicament tindrà validesa si es notifica per escrit i/o correu certificat.